Webportaal Intranet Webmail Contact
Kwaliteit als basis!

Nieuwbouw 16 ECO-woningen, Goes

Duurzaam bouwen wordt door Fraanje benadert als zijnde een must binnen de bouwkunde. Om die reden is Fraanje erg actief op dit gebied en tekende dan ook al vroeg het Zeeuws Dubo Convenant. Door dit convenant verplicht Fraanje zich aan het duurzaam bouwen door verplicht alle vaste maatregelen toe te passen. Daarbij wordt gekeken of er ook goed variabele maatregelen kunnen worden toegepast.
Ervaring, op dit gebied, is opgedaan tijdens dit project, dit project omvat 16 ‘eco-woningen’. In dit plan wordt gebruik gemaakt van vele milieusparende en minder belastende maatregelen zoals hergebruik van regenwater, zonnestroom, het passief gebruik van zonneënergie en ventilatie warmteterugwinning. Eco-Solar is ruimschoots in de krant en vakbladen aan de orde geweest door de voorbeeldrol die het moest vervullen. Achteraf gezegd: een leerzame ervaring. Fraanje heeft hierdoor de benodigde DuBo-kennis in huis om vergelijkbare projecten tot een goed resultaat te brengen. Zo is het Olaz-kantoor gerealiseerd met een groot aantal milieusparende maatregelen. Bijvoorbeeld wordt regenwater opgevangen en hergebruikt en zijn er uitsluitend duurzame materialen toegepast. De Architecten Alliantie te Goes heeft hierin uiteraard een grote rol gespeeld.

Meer projectgegevens

Regio
Projectfase
Opgeleverd
Opdrachtgever
Geplande startdatum
Geplande opleverdatum

Home Contact Disclaimer Privacy statement Algemene voorwaarden Sitemap