Naar expertise overzicht

verduurzamen

Verduurzamen is een breed begrip. Wij spreken over verduurzamen wanneer een gebouw één van de volgende maatregelen ondergaat: aanbrengen of verhogen van de thermische schil (vb. isolatie), renoveren van een gebouw met nieuwe materialen met een lange levensduur of het gebruik van duurzame materialen of materialen met een lage MKI-waarde (milieukwaliteit index) bij renovatie. 

Het doel

Het doel van verduurzamen is het verlagen van de energiekosten en bij voorkeur het uitsluiten van het gebruik van fossiele grondstoffen (zoals bijvoorbeeld gas). Daarnaast heeft het als positieve gevolgen dat de levensduur van het pand fors verlengt wordt en het woon- of werkcomfort omhoog gaat. 

Waarom verduurzamen? 

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. 

Om de doelen van de klimaatakkoorden te behalen dienen alle gebouwen in Nederland verduurzaamd te worden. Dit is een enorme opgave waar Fraanje zich voor wil inzetten. Door het verduurzamen van de woningen wordt de CO2 uitstoot gereduceerd wat meehelpt aan het behalen van de klimaatdoelen. 

Enkele wetten en regels welke momenteel in Nederland van toepassing zijn om de klimaatdoelen te behalen: 

  • Verplichting energielabel C voor kantoorpanden 

Kantoren groter dan 100m² moeten vanaf januari 2023 voldoen aan minimaal energielabel C. Indien het kantoor hier niet aan voldoet mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. 

  • Energiebesparingsplicht 

Gebruikt jouw pand meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (equivalent) per jaar dan moet je waarschijnlijk voldoen aan de energiebesparingsplicht. Hiermee wordt je verplicht om te verduurzamen. Dit wordt middels 4 jaarlijkse rapportages gecontroleerd. 

  • Energielabel

Voor veel panden is een energie-label verplicht. Het energie-label is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van: woningbouw en utiliteitsgebouwen.

Hoe verduurzamen? 

Op diverse vlakken maakt Fraanje zich sterk voor de verduurzaming van de bestaande gebouwvoorraad in Nederland (m.n. Zeeland). Fraanje doet dit op verschillende vlakken. 

RES Zeeland (Regionale Energie Strategie) Zeeland. 

De RES ontwikkelt verduurzamingsinitiatieven voor de woningvoorraad van de Zeeuwse gemeenten. Fraanje is aangesloten als partner bij de RES voor de uitvoering van deze energiebesparende maatregelen van de bestaande woningbouw. 

Energielabeling voor bedrijf en particulier! 

In veel situaties, zoals bij de verkoop van een woning, dient er een energielabel vastgesteld te worden. Wij komen graag bij jou langs om je hier meer over te vertellen. 

Onze energielabeling voldoet aan de normen van ISSO 75.1 en BRL 9500-U en onze mensen zijn officieel hiervoor gecertificeerd. Eventueel kunnen we na een verduurzaming het energielabel herlabellen. 

Verduurzamingsadvies

Uit de energielabeling kan naar voren komen dat het raadzaam is om jouw pand te verduurzamen. Veelal kan dit op verschillende manieren en stappen. Graag komen wij vooraf bij jou langs om je te informeren over onze werkwijze.

Hierna kunnen wij voor jouw situatie een maatwerk verduurzamingsadvies realiseren waarin wij je diverse stappen aanbieden voor het verduurzamen van jouw pand. Dit advies wordt gecombineerd met een offerte zodat je ook eventueel direct opdracht kan geven indien je het uitgevoerd wil hebben. 

MEER WETEN?

Voor al je verduurzamingsvragen kun je terecht bij onze specialist: 
Marten van Ruitenburg | m.vanruitenburg@fraanje.com | +31 6 38299700