Certificeringen

Zoek je een betrouwbaar bouwbedrijf in Zeeland? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bestaan ruim 100 jaar en dat betekent jarenlange kennis en ervaring en een vaste trouwe klantenkring. Daarnaast voldoen wij ook aan alle belangrijke certificeringen zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA, FSC, duurzaam herstel en het bouwgarant keurmerk.

Een vraag over een keurmerk of certificaat?

STUUR EEN MAIL

kwaliteit, Veiligheid, milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord

Het KAM-beleid van Aannemingsbedrijf Fraanje is erop gericht om op een kwalitatieve, veilige, milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze het bouwproces te doorlopen samen met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en overige betrokken partijen.

De beleidsverklaring kun je hier downloaden.

CERTIficaten en keurmerken

Het is in de bouwbranche belangrijk om de veiligheidsvoorschriften en regels te kennen en te kunnen toepassen. Wij besteden veel aandacht aan veilig werken en het voorkomen van ongelukken. Wij vinden veilig en gezond werken belangrijk voor jou, onze medewerkers en het milieu. Aannemingsbedrijf Fraanje is in het bezit van diverse certificaten.

Bekijk onze certificeringen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. 

ISO 9001 - kwaliteitsmanamgementsysteem

ISO 9001 geeft de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van klanten, aan eisen van de organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Kijk voor meer informatie op www.normecnck.nl.

Klik hieronder om ons certificaat te downloaden.

 

ISO 14001 - milieumanagementsysteem

ISO 14001:2015 certificering voor milieumanagementsystemen. ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

Kijk voor meer informatie op www.normecnck.nl.

Klik hieronder om ons certificaat te downloaden.

VCA**  - veiligheid, gezondheid, milieu checklist

De VGM Checklist Aannemers (VCA) is een norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Een VCA-certificaat laat  zien dat het bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en dat het een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer is. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Fraanje beschikt over VCA**. Dit heeft niet alleen betrekking op uitvoerende zaken als de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, maar neemt ook beleid, structuur en planvorming mee.

Kijk voor meer informatie op www.normecnck.nl.

Klik hieronder om ons certificaat te downloaden.

FSC - Forest Stewardship Council

FSC is het meest circulaire bouwmateriaal. FSC staat voor Forest Stewardship Council. FSC-certificering is belangrijk om er zeker van te zijn dat het product of materiaal afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

FSC-gecertificeerde producten worden in de handelsketen doorverkocht door middel van een FSC-claim op in- en verkoopdocumenten (facturen). Dat mag alleen een FSC-gecertificeerd bedrijf. Een onafhankelijke certificeerder controleert jaarlijks welke FSC-producten door het bedrijf zijn verkocht en of deze ook als FSC-gecertificeerd product (of materiaal) zijn ingekocht.

Kijk voor meer informatie op https://nl.fsc.org/nl-nl.

Klik hieronder om ons certificaat te downloaden.

DUURZAAM | HERSTEL

Het duurzaamheidsprogramma van GroenGedaan! geeft erkenning voor een duurzame werkwijze en biedt ondersteuning bij het (verder) verduurzamen van een bedrijfsvoering. De voordelen zijn:

  • Duurzaam werken is beter voor het milieu
  • Duurzaam werken is beter voor de samenleving
  • Duurzaam werken bespaart kosten
  • Duurzaam werken vergroot uw marge
  • Duurzaam werken maakt uw bedrijf toekomstbestendig
  • Duurzaam werken verbetert uw bedrijfsimago
  • Duurzaam werken verhoogt uw kansen bij tenders en aanbestedingen.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingduurzaam.nl.

Klik hier om ons certificaat te downloaden. Duurzaam | Herstel

BOUWGARANT-aannemer

Een BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. Als je een BouwGarant-aannemer inschakelt, ben je er zeker van dat je werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft.

Voor meer informatie kijk op www.bouwgarant.nl

Klik hieronder om ons keurmerk te downloaden.

BouwGarant 

Mocht er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met onze KAM-manager. Klik hier op contact met ons op te nemen.