Naar alle projecten

Zeeuwse Morgen, Middelburg

In de populaire woonwijk ’t Zand, gelegen aan de westkant van Middelburg, wordt een uniek plan gerealiseerd: Zeeuwse Morgen. Op de plek van de Morgensterkerk, wordt ruimte gemaakt voor acht levensloopbestendige patiowoningen en twaalf appartementen.

Nu de Morgensterkerk al enkele jaren leegstaat, vraagt deze locatie in ’t Zand om een nieuwe invulling. Die hebben we gevonden in Zeeuwse Morgen, een plan dat enerzijds bestaat uit acht unieke, levensloopbestendige patiowoningen en anderzijds uit een woongebouw met twaalf appartementen. Hier is in de plint voorzien in een maatschappelijke ruimte, die voor de wijk een zorgfunctie kan vervullen.

Deze twee onderdelen vormen een mooie eenheid, zowel met de bestaande omgeving als met elkaar. Het appartementengebouw krijgt drie woonlagen en beide stroken patiowoningen slechts twee, waardoor de nieuwbouw goed aansluit op de omliggende bebouwing. Ook in de keuze voor materialen, metselwerk, kleuren en accenten is daarmee rekening gehouden. Ten oosten en ten zuiden van de nieuwe bebouwing vinden we veel openbaar groen, dat ook wordt doorgetrokken in en rondom Zeeuwse Morgen. In het middengebied tussen de patiowoningen en het appartementengebouw komt ruim voldoende parkeergelegenheid, die door de bebouwing grotendeels aan het oog onttrokken wordt.

Het aantrekkelijke, open karakter van de woningen in Zeeuwse Morgen geeft een nieuwe impuls aan deze wijk. Waar de kerk aan de achterkant een blinde muur kende, ontstaat nu een levendig straatbeeld.

Projectgegevens

Project

Zeeuwse Morgen, Middelburg

Locatie

Middelburg, Zeeland

Omvang

12 appartementen en 8 patiowoningen

Opdrachtgever

Bogor Projectontwikkeling & Dunavast Development B.V.