Naar alle projecten

Zeeuwse Morgen, Middelburg

In de populaire woonwijk ’t Zand, gelegen aan de westkant van Middelburg, wordt een uniek plan gerealiseerd: Zeeuwse Morgen. Op de plek van de Morgensterkerk, wordt ruimte gemaakt voor acht levensloopbestendige patiowoningen en twaalf appartementen.

Zeeuwse Morgen, een plan dat enerzijds bestaat uit acht unieke, levensloopbestendige patiowoningen en anderzijds uit een woongebouw met twaalf appartementen. Hier is in de plint voorzien in een maatschappelijke ruimte, die voor de wijk een zorgfunctie kan vervullen. Deze twee onderdelen vormen een mooie eenheid, zowel met de bestaande omgeving als met elkaar.

architectuur 

Het appartementengebouw krijgt drie woonlagen en beide stroken patiowoningen slechts twee, waardoor de nieuwbouw goed aansluit op de omliggende bebouwing. Ook in de keuze voor materialen, metselwerk, kleuren en accenten is daarmee rekening gehouden. Ten oosten en ten zuiden van de nieuwe bebouwing vinden we veel openbaar groen, dat ook wordt doorgetrokken in en rondom Zeeuwse Morgen. In het middengebied tussen de patiowoningen en het appartementengebouw komt ruim voldoende parkeergelegenheid, die door de bebouwing grotendeels aan het oog onttrokken wordt.

Het aantrekkelijke, open karakter van de woningen in Zeeuwse Morgen geeft een nieuwe impuls aan deze wijk. Waar de kerk aan de achterkant een blinde muur kende, ontstaat nu een levendig straatbeeld.

nieuws

12 juli 2022 hebben we de startbouw gevierd van het project Zeeuwse Morgen. Lees het nieuwsitem en bekijk de video hier.

MEER INFO?

Dit project een van de vele projectmatige woningbouw trajecten die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Wil je meer weten over deze specifieke expertise van Fraanje? Neem van vrijblijvend contact met ons op!

Projectgegevens

Project

Zeeuwse Morgen, Middelburg

Locatie

Middelburg, Zeeland

Omvang

12 appartementen en 8 patiowoningen

Architect

Kolpa Architecten

Startdatum

juli 2022

Opleverdatum

juni 2023