10 mei 2023
Naar nieuws overzicht

Subsidie voor speel- en ontmoetingsplek in Goes Zuid

De wijkvereniging Overturia krijgt van de Provincie Zeeland € 53.098,29 LEADER subsidie voor het realiseren van een speel- en ontmoetingsplek als overgang tussen de dorpse bebouwing van Goes en het buitengebied. De gemeente Goes draagt eenzelfde bedrag bij.

Europese subsidie LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling en is bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. LEADER stelt subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) projecten en goede ideeën ondersteund kunnen worden, als deze projecten en ideeën de leefbaarheid op het platteland vergroten. Het doel van deze speel- en ontmoetingsplek sluit hier mooi bij aan. Het doel is om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken Overzuid, Overture en Aria in Goes Zuid (Overturia) te bevorderen.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: ‘Het is goed om te zien dat Europese middelen zoals LEADER terecht komen bij lokale initiatieven. De leefbaarheid in kleine kernen, buitengebied, maar ook in nieuwe wijken vraagt extra geld en aandacht. Met de realisatie van deze plek krijgt de leefkwaliteit in Zeeland weer een impuls.’

Cofinanciering gemeente Goes

Gemeente Goes draagt € 53.098,29 aan cofinanciering bij voor het project. De gemeente zegt hierover: ‘Wij vinden het fijn dat er een nieuwe speelplek in Goes bijkomt. De ingebrachte ideeën van kinderen en bewoners uit de wijk zien we terug in het ontwerp. Er komen natuurlijke speelelementen en toestellen zijn gemaakt van duurzame materialen. Een goede samenwerking met een mooi resultaat!’

De wijkvereniging legt zelf een bedrag van € 70.798,53 in voor de realisatie van het project.

Persbericht Provincie Zeeland