21 september 2022
Naar nieuws overzicht

Fraanje Prijsvraag - Zeeuwse Carrière Beurs

Vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022 staat Aannemingsbedrijf Fraanje op de Zeeuwse Carrière Beurs. Speciaal om dit te vieren organiseren we een leuke prijsvraag op Instagram en Facebook. Lees de spelregels hier.  

Doe jij mee aan onze prijsvraag? Bezoek onze Facebook of Instagram pagina om het prijsvraag bericht te bekijken.

Meedoen is simpel! 

A.  Ga naar het prijsvraag bericht op Instagram of Facebook
B.  Beantwoord de volgende drie vragen in de comments (opmerkingen) onder het bericht: 

  • 1. Welk project van Fraanje won de Zeeuwse Architectuurprijs 2022?
  • 2. Welk groot nieuws maakte Fraanje onlangs bekend?
  • 3. Hoeveel lopende projecten hebben we momenteel?* 

*De deelnemer met de eerste twee vragen goed en het dichtsbijzijnde antwoord op vraag 3 wint de prijsvraag. 

C. We zouden het natuurlijk ook erg fijn vinden mocht je onze Facebook en/of Instagram pagina willen volgen. 

Fraanje op Zeeuwse carrière 

A.s. vrijdag en zaterdag staan wij op de De Zeeuwse Carrière Beurs in Goes. Kom gezellig een praatje maken met o.a. onze collega Jordy

De toegang is GRATIS.

Meer informatie over De Zeeuwse Carrière Beurs vind je hier: www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl
Locatie: De Zeelandhallen, Goes

 

Spelregels bij de prijsvraag: 
De volgende spelregels  zijn van toepassing op de "Fraanje prijsvraag". Niet super spannend, maar wel goed om te weten. 

1 – Deelnemers mogen niet jonger zijn dan 16 jaar. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

2 –Winnaars krijgen per Facebook of Instagram bericht over de gewonnen prijs. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

3 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

4 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

5 – De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

6 – De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

7 – De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website en sociale media kanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.

8 – Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of geassocieerd met Facebook en/of Instagram.