22 oktober 2021
Naar nieuws overzicht

Projectontwikkeling: ‘Echt betekenis geven aan de omgeving’

Projectontwikkeling is bij Fraanje veel meer dan zomaar nieuwbouw realiseren. Projectontwikkelaar Wieland Zwemer: “Wij willen een duurzame
leefomgeving creëren. Dat begint met echte inhoud en betekenis geven aan ontwerpen voor gebiedsontwikkeling en investeringsprojecten. Wij zien projectontwikkeling dan ook als conceptontwikkeling.”

"Fraanje doet al jaren aan projectontwikkeling”, legt Wieland Zwemer uit. Wij zijn iedereen van dienst, of het nu gaat om grootschalige gebiedsontwikkeling of één individuele kavel. “Wij bieden graag gehoor aan de vraag in ons werkgebied. Dat heeft al vele prachtige projecten opgeleverd, want eigenlijk past alles wat Zeeuws is bij ons.

“Wij bouwen steeds duurzamer en creëren duurzame leefomgevingen”

Fraanje is geen klassieke projectontwikkelaar, zegt Wieland, althans niet in de zin van sec nieuwbouw realiseren. “Wat wij doen bij de ontwikkeling van een plan is goed nadenken over voor wie je het wilt maken, wat je wilt maken en waarom. Daardoor kent ieder project een eigen integrale aanpak en een eigen concept. Zo vinden wij het belangrijk om duurzaam om te gaan met zowel de omgeving als de mensen. Voor iedereen moet waarde toegevoegd worden. Hiermee bedoelen we echt inhoud en betekenis geven aan de plannen en ontwerpen.”

Hoe wij ontwikkelen

Onder projectontwikkeling valt zowel gebiedsontwikkeling als opstalontwikkeling. Het eerste bevat ‘alles wat plat’ is, het tweede ‘alles wat omhoog komt’, zoals de architectuur, legt Wieland uit. Gebiedsontwikkeling gaat om het ontwikkelen van woon-, werk- of leefgebieden. Denk daarbij aan de ontwikkeling van structuren voor bebouwing, groen, water en wegen, maar ook aan archeologie of onderzoek naar de bodemkwaliteit. “Een belangrijke taak voor ons is ook dat alle betrokken partijen goed samenwerken. Wij doen daar met onze aanpak een schepje bovenop en kijken naar maatschappelijke opgaven voor het gebied. Wat betekent het voor de gezondheid, de veiligheid van de buurt en wat is de impact op de natuur, hoe realiseer je kwaliteit van de leefomgeving? Ons uiteindelijke concept moet antwoord bieden op de belangrijke vraagstukken van het gebied.” 

“Ik verwacht dat wij in de toekomst steeds vaker zelf plannen volledig zullen ontwikkelen”, denkt Wieland. “De overheid heeft zich steeds meer terug getrokken, er is minder vanzelfsprekende bouwproductie. De welvaartbehoefte van de eindgebruiker is toegenomen, maar de financiële middelen daarentegen veel minder. Dat is een nieuwe ontwikkeling waar we iets mee moeten en willen. Voor Fraanje is het een kans om op eigen initiatief nieuwe concepten te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en middelen van onze klant en die bovendien kwaliteit toevoegen aan de omgeving.”

Van particulier tot grote investeerder

De kans om iets te ontwikkelen, kan van verschillende kanten komen, vervolgt hij. “Soms komt de gelegenheid via een particulier, die bijvoorbeeld twee kavels heeft gekocht en er maar op één wil bouwen. Dan ontwikkelen wij de andere kavel. Het kan ook zijn dat we een oud pand in zicht krijgen, of dat de gemeente ons wijst op een stuk bouwgrond. Wij zijn de spin in het web, wij hebben na honderd jaar natuurlijk veel duurzame relaties opgebouwd. Iedereen kent ons. En dat is goed, want uit deze relaties komen ook weer mooie nieuwe initiatieven voort.”

“Ons concept moet het antwoord zijn op de vraagstukken in het gebied”

Met respect voor de omgeving

Een groot project dat dit jaar wordt opgeleverd, is de Kruittoren in Tholen. Het plan was niet onomstreden maar volgens Wieland is het een goed voorbeeld van hoe je nieuwbouw toe kunt passen in een historische
omgeving en beschermd stadsgezicht. “De Kruittoren wordt gebouwd op de vestingwallen van Tholen”, omschrijft hij het project. “Het appartementencomplex heeft de sfeer en de stijl van het dertiende-eeuwse
vestingstadje maar is tegelijk heel modern. Zo ga je met respect om met de omgeving en historische waarden. Je voegt juist waarde toe.”

“Wij trekken onze laarzen aan, gaan in de wijk staan, luisteren en tonen begrip”

Zo’n project komt heel zorgvuldig tot stand, zegt hij. “Er zit een enorm sociaal aspect aan. Mensen maken zich zorgen dat het de omgeving aantast.” Met de nieuwe Omgevingswet die in 2022 wordt ingevoerd, zal nog meer ruimte ontstaan voor dit soort initiatieven. De wet moet ervoor zorgen dat er een betere fysieke leefomgeving ontstaat, maar hij kan ook leiden tot weerstand en bezwaren. “Daarom is het heel belangrijk om met iedereen in gesprek te blijven en iedereen op tijd te betrekken in het proces.”

“Wij geven echt betekenis aan ontwikkeling”, benadrukt Wieland. “Je kunt als stedenbouwer een mooie schets maken voor een wijkdeel. Straten, huizen en lantaarnpalen intekenen. Bomen en struiken erbij. Maar wij vragen ons dan af, wat heb je getekend, wat voegt het toe? Je moet elke impact op de leefomgeving bekijken. Welke bomen je plant en waarom. Hoe verbindt je al dat groen, welke vogels komen daar op af?”

Duurzaam omgaan met mens en omgeving

“Als familiebedrijf vormen lokale betrokkenheid en ons langetermijnperspectief van oudsher onze basis. Wij zijn erop gericht om van waarde te zijn en duurzaam om te gaan met mensen en omgeving. Dit is een vorm van duurzaamheid die al jaren zit ingebakken in ons bedrijf. Daarnaast verdiepen we ons steeds in vernieuwende, duurzame energieconcepten. We zorgen ervoor dat we de kennis in huis hebben en verzamelen daarbij de juiste partners om ons heen. Denk aan Smart Energy Grids, Nul-Op-de-Meterconcepten en Smart Offices.”

“Wij willen duurzaam bouwen en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving creëren. Maar wel met het oog voor hier en nu. Het moet tegen een redelijke kostprijs, want de gemiddelde Zeeuw moet het kunnen betalen.” Een goede leefomgeving ontwikkelen doe je ook door je omgeving te blijven uitleggen wat je doet, vindt Wieland. “Vooral ook vóórdat je begint. We gaan zoveel mogelijk in gesprek met de omgeving. Een paar honderd heipalen plaatsen, wat betekent dat voor de buren? Wij praten daarover. Wij trekken onze laarzen aan, gaan in de wijk staan, luisteren en tonen begrip. Daarin onderscheiden we ons.”

Wieland scrollt door zijn laptop, naar woonhuizen in Sas van Gent,  recreatiewoningen in Vrouwenpolder en een nog op te starten project in Goes. “Wij praten en denken eerst, daarna maken we uiteindelijk iets concreets met betekenis”, bespiegelt hij. “Zodat mensen er gezond en comfortabel kunnen wonen, werken en verblijven. Waar mensen echt blij mee zijn. Dat is toch mooi.”

Lees hier meer over projectontwikkeling.