28 november 2023
Naar nieuws overzicht

Duurzaamheid binnen de projectontwikkeling

Duurzaamheid is een breed begrip, heel algemeen kun je het zien als
‘de aarde goed achterlaten voor de generaties na ons’.

Binnen de afdeling projectontwikkeling komen we binnen elk project op verschillende momenten voor duurzaamheidsvraagstukken te staan. Om deze te beantwoorden zoeken we naar een balans tussen ‘wat vraagt de wereld van morgen’ en ‘wat wil en kan de doelgroep op het vlak van duurzaamheid’.We gaan in gesprek met Aart-Jan de Pater, projectontwikkelaar binnen de ZPF (afdeling projectontwikkeling).

 

“Vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving gebeurt er al heel veel, zeker als we het hebben over de energietransitie. Alle woningen worden sinds 2018 gasloos gebouwd, zonnepanelen en warmtepompen worden al veel toegepast. Maar onze ambitie is nog groter. Het project Stadshof Klein Frankrijk in Goes telt 34 appartementen, volgens de BENG-berekening zijn er voor dit gebouw geen zonnepanelen nodig. Moet je het dan
niet doen? Terwijl alle bewoners volledig zijn aangewezen op elektriciteit en we weten dat dit verbruik met o.a. de komst van elektrische
auto’s alleen maar meer gaat worden. Dan kun je zo’n dakvlak niet onbenut laten, dat is onze filosofie. Daarnaast is het onze droom
om het parkeerterrein bij dit project volledig te overdekken met een zonnepanelencarport.”

Vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving gebeurt er al heel veel. Zeker als we het hebben over de energietransitie. 

Biobased materialen

Naast de energietransitie is er steeds meer aandacht voor de materialentransitie.Aart-Jan vertelt: “Bij de productie van traditionele bouwmaterialen is veel energie nodig, wat een hoge CO2-uitstoot betekent. We moeten in de materialentransitie de omslag maken naar materialen die juist CO2 opnemen. Ik verwacht dat hier op termijn meer wet- en regelgeving voor zal komen.” Houtbouw is hierbij een goed voorbeeld, iets wat we al toepassen bij het Nye-Uus. De houtconstructie is natuurlijk en ademend, dit zorgt onder andere voor een prettig comfort in de woning.

Bij het woningbouwproject Aria hebben we ook tal van duurzame materialen geïntroduceerd. “Vanuit het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn we concreet de fase gaan uitwerken, hierbij zijn we van begin af aan gaan nadenken over de techniek. Voor de fase die we nu bouwen hebben we in 2021 RoosRos Architecten geselecteerd en hen ook de opdracht gegeven om een overzicht te maken van alle materiaal categorieën (fundering, wanden, vloeren, installaties, enzovoort). Hierin hebben we voor elk traditioneel bouwmateriaal duurzame alternatieven gezocht. In samenwerking met het bouwbedrijf hebben we per onderdeel telkens een overwogen keuze gemaakt. Een voorbeeld; we hebben gekozen voor een vlas-toepassing wat betreft de isolatie en we hebben zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak gelegd, veel meer dan de BENG-berekening vereist. Maar we hebben ook onderhoudsarme
kunststof kozijnen gekozen in plaats van houten kozijnen, dit gemotiveerd vanuit de koperswens. We gaan niet zomaar duurzame maatregelen toepassen, we houden altijd rekening met wat de klant kan en wil.”

Er is al veel mogelijk als we het hebben over duurzaamheid en biobased bouwen, maar veel opties zijn op dit moment nog experimenteel. We toetsen alle toepassingen die we inzetten binnen onze projecten aan drie voorwaarden: prijszekerheid, leveringszekerheid en garantie. Aart-Jan
vertelt: “Als een van deze voorwaarden ontbreekt dan heb je een ongewenste onzekerheidsfactor in je project. We willen  ten aanzien van duurzaamheid geen koploper zijn, want dit brengt de nodige risico’s met zich mee. “ 

"We proberen wel telkens met overwogen keuzes extra stappen te zetten en meer te doen dan volgens wet- en regelgeving nodig is; de toepassing van vlas als isolatie bij Aria is ongekend. Vlas wordt al veel langer toegepast als isolatiemateriaal, maar vooral bij houtskeletbouw of als dakisolatie. Wij passen het nu toe in een grootschalige woningbouwproject met gemetselde spouwen. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het bouwbedrijf en Isovlas.”

Traditioneel is zeker geen synoniem voor niet-duurzaam. Voor de fundering bij Aria fase 12 is er gekozen voor een traditionele vorm van bekisting. “Op de bouw waren ze enorm blij met de keuze voor houten planken als bekisting ten opzichte van de standaard piepschuim bekisting die nu vaak toegepast wordt. Het is een simpele stap waar het bouwbedrijf ook blij mee was”, vertelt Aart-Jan.

Meer dan alleen de bouw

Het project Aria is het voorbeeld van duurzame ontwikkeling. “Los van het bouwproces an sich doen we nog veel meer aan duurzaamheid. Denk hierbij aan aandacht voor het groen in de omgeving. Vanuit het park komt een aaneengesloten ecologische structuur de nieuwe fase van de wijk binnen. Dit is heel belangrijk en hier moet je bij elk plan rekening mee houden; de beestjes moeten namelijk op een veilige manier van het ene groenvak naar de andere wadi kunnen. Het is heel simpel, maar er wordt zo vaak niet over nagedacht.”

Het toepassen van vleermuis- en vogelkasten is een latere toevoeging aan het project Aria fase 12. In december 2022, toen 70% van de woningen verkocht was, werd er een brief opgesteld naar de kopers waarin de
verschillende duurzaamheidsinitiatieven werden toegelicht en de vraag werd gesteld of er kosteloos zulke kasten aan de woning gemonteerd mochten worden. “Vooral mijn collega’s waren in het begin sceptisch, maar ik wilde het toch proberen.”, Aart-Jan vervolgt, “maar vrijwel iedereen ging er mee akkoord. Sommige mensen stonden juist harder te juichen en wilden nog meer kasten. Sommige maatregelen zijn zo simpel dat je het gewoon moet doen!”

Nuchter nadenken

Tot nu toe zijn de keuzes vooral gemaakt op basis van ‘gezond boeren verstand’, geadviseerd door belangrijke externe partijen. Bij veel initiatieven wordt er externe kennis ingeschakeld om mee te denken. “Voor de volgende woningbouwfase in Aria hebben we Agrodome geraadpleegd,
maar ook met Kenniscentrum Rusthoeve in Colijnsplaat hebben we contact. Samen kijken we naar mogelijkheden en durven we verder te denken en dromen. Want hoe mooi zou het wel niet zijn als vlas hier op Zeeuwsland groeit, verwerkt en geproduceerd wordt tot isolatiemateriaal dat je vervolgens in een woning toepast? Het geeft een verhaal aan
je bouwproces, het brengt extra betekenis.” concludeert Aart-Jan.