6 oktober 2021
Naar nieuws overzicht

Met STA efficiënter, beter en veiliger

Ook de bouwsector kan er niet omheen: de digitalisering als trend. Misschien niet perse op de bouwplaats zelf, maar wel in het vastleggen van diverse processen. Zo werkt Fraanje tegenwoordig met de STA app die de organisatie helpt met het sneller een efficiënter opleveren van nieuwbouw woningen en projecten. Deze app maakt het mogelijk om de opleverpunten digitaal op te slaan en direct toe te kennen aan de betreffende onderaannemer. Genoteerde opleverpunten worden ook gemarkeerd op de digitale tekening en waar nodig wordt er nog een foto gemaakt een toegevoegd aan het opleverpunt. Na gezamenlijk akkoord van Fraanje en de klant, wordt met 1 druk op de knop de opleverlijst met bijhorende digitale tekening en foto’s naar alle belanghebbenden gemaild.

Het opleveren van nieuwbouw woningen of -projecten gaf voorheen veel administratieve rompslomp. De koper of opdrachtgever liep samen met de uitvoerder door de woning, of het gebouw, om de opleverpunten te bekijken. Op een invulformulier met weinig schrijfruimte werden onleesbare aantekeningen gemaakt en achteraf was het nog een behoorlijk administratieve karwei om de punten uit te zetten bij de juiste partijen. Zo vertelt Chris Jan Kempe, KAM manager van aannemingsbedrijf Fraanje: “Bij het opleveren van een woning of gebouw is iedereen erbij gebaat dat het uitwisselen van gegevens snel en accuraat gebeurt, zodat gebreken ook snel en naar tevredenheid opgelost kunnen worden. Daar waar de uitvoerder vroeger na een oplevering nog veel tijd kwijt was aan het maken en bijhouden van lijstjes voor onderaannemers, worden al die administratieve handelingen nu met één druk op de knop foutloos in de STA app uitgevoerd. Met een IPad wordt er een opleverronde gelopen en gebreken/ punten aangemerkt op een digitale tekening, voorzien van een notitie en waar nodig van een foto ter verduidelijking. Zowel naar de klant als naar de desbetreffende onderaannemer wordt een link toegezonden met de opleverlijst waardoor iedereen snel en duidelijk op de hoogte is van de gemaakte afspraken.” Omdat we nu beschikken over al deze informatie, is het ook mogelijk te monitoren waar de verbeterpunten liggen binnen het bouwproces.

Kwaliteit voorop

“De oplevering is niet het enige proces wat we bij Fraanje digitaliseren” vertelt Chris Jan. “De digitalisering gaat verder. Op dit moment draaien we ook een pilot op het gebied van kwaliteitsborging bij de bouw van het nieuwbouwproject de Singel in Westdorpe. Je stelt tijdens de bouw een digitaal kwaliteitsdossier samen met foto’s en andere digitale documenten, waarmee je makkelijk kunt aantonen dat de producten die er zijn gebruikt voldoen aan de afgesproken voorwaarden. Neem bijvoorbeeld isolatie, type dakplaten of wapening. Zodra het huis gebouwd is, is dit niet meer zichtbaar, tenzij het visueel is vastgelegd. Vanaf volgend jaar wordt het wettelijk verplicht om van elk bouwwerk een kwaliteitsdossier samen te stellen. Door nu al met de STA app te oefenen, zijn we straks goed voorbereid als dit wettelijk verplicht wordt.”

Continu verbeteren 

“Verder is Fraanje bezig met een pilot op het gebied van veiligheid. De STA app biedt ook de mogelijkheid periodieke werkplekinspecties digitaal vast te leggen. Nu wordt maandelijks op elke bouwplaats een veiligheidsinspectie gedaan en worden de resultaten op papier vastgelegd. Door dit digitaal te doen met de STA app, werkt dit veel efficiënter en kunnen we makkelijk lering trekken uit de resultaten. De grote hoeveelheid digitale informatie geeft ook hier uiteindelijk een duidelijk beeld waar verbeterpunten liggen.”

Al met al is de STA app een tool waar zowel de klant als de organisatie zijn vruchten van plukt: Voor nu een snellere en duidelijke afhandeling van de oplevering, voor straks een duidelijk kwaliteitsborgingsdossier en in de toekomst veiligere bouwplaatsen. Winst voor zowel de klant opdrachtgever als Fraanje zelf.

*KAM staat voor kwaliteit, arbo en milieu. Klik hier voor meer informatie over de missie visie van Fraanje en ontdek dat Fraanje naast kwaliteit bijv. ook duurzaam bouwen belangrijk vindt.