24 januari 2023
Naar nieuws overzicht

Circulair Bouwen Zeeland

Efficiënt omgaan met materialen en grondstoffen wordt steeds belangrijker. In 2019 is daarom het Kennis & Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland opgericht. Het netwerk wil een circulaire bouweconomie in Zeeland realiseren. Het doel is om binnen het netwerk kennis te delen, van elkaar te leren en waar mogelijk samen te innoveren. Martijn van Sabben, directeur van Aannemingsbedrijf Fraanje en tevens voorzitter van Bouwend Zeeland, neemt hieraan deel. Lees hierna verder!

Architecten over circulair bouwen

Ondernemers in de bouwsector leveren ieder op een eigen manier een bijdrage aan het netwerk. Architecten en adviseurs geven opdrachtgevers inzicht in landelijke ontwikkelingen. Ze maken hen bewust van het belang van een duurzame toekomst. Toeleveringsbedrijven kunnen op hun beurt kennis delen op het gebied van materiaal-innovaties, recycling en hergebruik.

Kennis delen over circulair bouwen

Het netwerk stelt de betrokken partijen niet alleen in staat om kennis te delen, maar ook om eigen kennis uit te breiden. Zo hebben mensen in de bouw baat bij meer kennis over ontwikkelingen in circulariteit. Praktische uitdagingen kunnen sneller worden opgepakt.

Lees hierna het interview met Martijn van Sabben, algemeen directeur van Aannemingsbedrijf Fraanje en voorzitter van Bouwend Zeeland. 

Wat is de rol van Fraanje in Circulair Bouwen Zeeland?

“Wij zijn ontwikkelaar én bouwer. We willen kennis delen en zelf geïnspireerd worden. Daarbij zijn we steeds enthousiaster en willen we ook andere mensen enthousiasmeren”.

Hoe kijken jullie naar de ontwikkeling van circulair bouwen?

Dit is tweeledig. Materialen kan je hergebruiken, dus daarmee kan je rekening houden in bouwopgaven. Maar op het vlak van installatie is het lastig. Binnen tien jaar kan er veel veranderen. Het is niet zeker of de materialen dán nog hergebruikt kunnen of mogen worden. We laten voor ons nieuwe kantoor wel een staalconstructie ontwerpen die straks ergens anders weer opnieuw opgebouwd kan worden."

Wat vind je van de initiatieven van het netwerk tot nu toe?

"Ik vind de initiatieven heel goed. Je ziet bij de gerealiseerde projecten hele goede voorbeelden en je pikt altijd iets op wat je zelf zou kunnen toepassen. Vaak geldt: onbekend maakt onbemind.”

“Je pikt altijd iets op wat je zelf zou kunnen toepassen”

Is Fraanje intern ook al bezig met circulaire projecten?

“We hebben een werkgroep opgericht voor het praktisch toepassen van bepaalde materialen. Bijvoorbeeld qua hergebruik of biobased. Hierin werken onze verschillende business units samen: projectontwikkeling, bedrijfsbouw en utiliteitsbouw. Zo proberen we circulair bouwen steeds verder uit te werken”.

MEER INFO?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan gerust contact met ons op via communicatie@fraanje.com