Webportaal Intranet Webmail Contact
Kwaliteit als basis!

Nieuwbouw 21 woningen Goes-West, Goes

Locatie 10b aan de Abel Tasmanstraat & Jan van Riebeekstraat omvat 21 sociale huurwoningen, bestaande uit een combinatie van eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen en patiowoningen. Voor de realisatie van locatie 10b is door de Provincie Zeeland een subsidiebedrag ter beschikking gesteld vanuit PIW 2014.

De start van de bouw staat gepland voor eind mei. Voorafgaande aan de start bouw wordt de locatie bouwrijpgemaakt. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken bestaan onder andere uit het graven van de bouwputten, aanleg van bouw in- en uitritten, het aanbrengen van het ijsbuffer systeem en aanleg van de bouwplaats inrichting. Naast deze werkzaamheden, die plaatsvinden in opdracht van RWS Projecten bv, vinden er in opdracht van de Gemeente Goes ook werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden voor de bouw van de woningen omvatten kortweg de volgende werkzaamheden:

Heiwerk wordt uitgevoerd middels prefab betonpalen. Daarna wordt er een in het werk gestorte fundering aangebracht. Op de fundering wordt een geïsoleerde ribcassettevloer geplaatst. De dragende binnenwanden en de binnenwanden van de voor- en achtergevel worden gemaakt van kalkzandsteen. Het buitenblad wordt opgetrokken uit een geïsoleerde spouw met traditioneel metselwerk. De gevelkozijnen zijn van kunststof.

Het dak bestaat uit geïsoleerde dakplaten waarop dakpannen worden aangebracht.

 

 

In heel Nederland is de verbetering van, met name naoorlogse, woonwijken aan de gang. Deze vernieuwing heet ook wel herstructurering. Door middel van sloop, nieuwbouw, renovatie en verkoop, scheppen woningcorporaties en gemeenten een nieuw perspectief voor zowel de wijken zelf als voor de huidige en toekomstige bewoners.


De wijk Goes-West wordt vernieuwd. In Goes-West staan ca. 1.500 woningen, waarvan er 571 (40%) in het bezit zijn van RWS Partner in wonen.

Er is een plan opgesteld met voorstellen voor sloop en nieuwbouw en voor verbetering van de wijk. Er komen 500 nieuwe woningen in diverse typen. 


Op de kaart


Meer projectgegevens

Regio
Projectfase
Opgeleverd
Geplande startdatum
mei 2015
Geplande opleverdatum
december 2015

Home Contact Disclaimer Privacy statement Algemene voorwaarden Sitemap